Pomiary termowizyjne


Kompleksowe pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne nazywane często termografią to metoda termiczna, która wykorzystuje zjawisko bezkontaktowej detekcji promieniowania elektromagnetycznego w paśmie średniej podczerwieni. W praktyce wygląda to w taki sposób, że kamera termowizyjna rejestruje emitowane przez ciało fizyczne promieniowanie cieplne w zakresie od –40°C do +2000°C. Pomiary termowizyjne mają tę zaletę, że są bez inwazyjne dla elementów, dla których dokonuje się pomiarów. Dzięki termowizji możemy dokonać i zdiagnozować poprawność pracy systemów automatyki przemysłowej i elementów elektrycznych oraz ogniw fotowoltaicznych.

Regularne kontrolne badania i pomiary termowizyjne mogą wykluczyć awarie, a co za tym idzie przestoje procesów produkcyjnych. Zapewnia to przedsiębiorstwom znaczne oszczędności i pomaga unikać dużych kosztów przestojowych.

W przemyśle temperatura decyduje o prawidłowości procesu produkcyjnego, dlatego badania termowizyjne potrafią wykryć nawet niewielkie różnice temperatury, które mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzeń.


 

Pomiary kamerą
termowizyjną

Oferujemy badania i pomiary termowizyjne dla przemysłu i systemów fotowoltaicznych

  • Pomiary maszyny i urządzeń elektrycznych.
  • Kontrola instalacji fotowoltaicznych.
  • Okresowe przeglądy szaf sterowniczych.
  • Badania rozdzielnic elektrycznych.
  • Badania transformatorów.
  • Pomiary urządzeń i procesów przemysłowych.