Przeglądy okresowe


Przeglądy okresowe instalacji elektrycznej

Wszystkie oddane instalacje elektryczne do użytkowania powinny przechodzić okresowe przeglądy techniczne w terminach ustalonych. Zakres przeglądów okresowych obejmuje oględziny oraz pomiary instalacji elektrycznych. Wykonywanie regularne przeglądów okresowych instalacji elektrycznych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników każdego obiektu.

Zgodnie z Prawem budowlanym każdy właściciel i zarządca obiektów budowlanych ma obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli instalacji elektrycznych.

Przepisy prawa budowlanego szczegółowo opisują oraz określają częstotliwość pomiarów elektrycznych okresowych, a także wyznaczają ich zakres kontrolny, który jest zależny od wielu czynników.


 

Przeglądy okresowe oferta

Pomiary przeprowadza się celem sprawdzenia, czy instalacja elektryczna, a także urządzenia elektryczne są w dobrym stanie technicznym oraz, czy są wykonane i zainstalowane prawidłowo. Przede wszystkim w pierwszej kolejności dokonuje się dokładnego sprawdzenia, czy funkcjonujące przewody elektryczne nie stanowią zagrożenia, oraz czy urządzenia są dobrze podłączone. W drugiej kolejności wykonuje się pomiary.

  • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  • Skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem.
  • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Pomiar rezystancji izolacji.
  • Przygotowanie protokółu z informacjami dotyczącymi wykonanych badań i stanu technicznego instalacji i urządzeń.